Målsætning

MÅLSÆTNING

Det vil vi gøre:

  1. Introducere børnene for nye idrætsgrene
  2. Være på forkant med udviklingen
  3. Lave specielle arrangementer for mindre børnegrupper
  4. Være åbne overfor børnenes ideer
  5. Tilbyde børnene et sundt mellemmåltid hver dag
  6. Samarbejde med andre klubber
  7. Bevare klubbens positive image
  8. Skabe nye udendørs- og indendørs aktiviteter
  9. Fastholde den eksisterende personalegruppe
  10. Videreuddanne personalet ved at deltage i relevante kurser og bevare et godt arbejdsklima

Fordi vi vil:

 1. Åbne op for nye ideer og muligheder, så børnene kan få en mere aktiv fritid
 2. Skabe en spændende hverdag for børnene
 3. Opnå en bedre gensidig kontakt barn og voksen imellem og tilgodese specielle ønsker
 4. Give børnene medbestemmelse og dermed lære børnene at tage ansvar
 5. Øge børnenes viden om sund kost
 6. Møde andre personaler/ørn og udveksle erfaringer og ideer
 7. Bevare arbejdsro. det giver en lettere hverdag i klubben og  opretholde den store tilgang
 8. Søge at skabe en mere tryg og udfordrende hverdag
 9. Skabe en så tryg hverdag for børnene som muligt. Personalt er åbne og ærlige overfor hinanden og fungerer godt sammen.
 10. Have en sjov og spændende hverdag